แปรงทำความสะอาด/Cleaning Brushes

รหัสสินค้า

ชื่อ : แปรงสำหรับทำความสะอาด/Cleaning Brushes
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
แปรงสำหรับทำความสะอาด/Cleaning Brushes

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 98 คน

STANLESS STEEL HEAVY DUTY  PROFESSIONAL REFRIGERATION FITTING BRUSH 
• 64020    ขนาดข้องอ  ข้อต่อ 3/8''
• 64030    ขนาดข้องอ  ข้อต่อ 1/2''
• 6400-05 ขนาดข้องอ  ข้อต่อ 5/8''
• 6400-06  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 3/4''
• 6400-07  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 7/8''
• 6400-09  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 1-1/8''
• 6400-11  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 1-3/8''
• 6400-13  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 1-5/8''
• 6400-17 ขนาดข้องอ ข้อต่อ 2-1/8''

PLUMBING / REFRIGERATION FITTING BRUSH แปรงลวด สำหรับทำความสะอาดท่อ
• 96010 ขนาด 3/8''
• 96040 ขนาด 3/4''
• 96050 ขนาด 7/8''
• 96060 ขนาด 1''
• 96070 ขนาด 1-1/8''
• 96080 ขนาด 1-3/8''
• 96085 ขนาด 1-1/2''
• 96090 ขนาด 1-5/8''
• 96100 ขนาด 2-1/8''
• 96105 ขนาด 2-1/4''
• 96105  ขนาด 2-1/4''

FOUR-IN-ONE TOOLS แปรงทำความท่อและฟิตติ้ง
• 70265  ขนาด  1/2'x3/4''
• 70268 ขนาด 5/8'' x7/8''
• 70262 ขนาด 1/2''x3/4''
• 70263 ขนาด 5/8'' x7/8''