ตรวจสอบน้ำมัน/Testing Kit

รหัสสินค้า 29874

ชื่อ : ตรวจสอบน้ำมัน/Testing Kit
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ตรวจสอบน้ำมัน/Testing Kit

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 115 คน

• BACHARACH  INSTRUMENTS TOOLS เครื่องมือตรวจสอบน้ำมันและแก๊ส- เครื่องวัดลม
• BACHARACH  OIL BURNER COMBUSTION TESTING KITS 
• BACHARACH FLORITR AIR VELOCITY METER MODEL MRF เครื่องวัดลม ขนาด0-1000 FPM / • เครื่องวัดลม ขนาด 0-3000 FPM. เครื่องวัดลม  ขนาด  2500 FPM
• ALNOR U.S.A. BALOMETER เครื่องมือวัดลม จากอเมิกา
• BACHARACH TEMPSCRIBE CHART เครื่องบันทึกอุณหภูมิการทำงานของเครื่อง 24 ชั่วดมง • สามารถบันทึก อุณหภูมิ 30F to +50Fหางยาว 6ฟุต
• BACHARACH Sling psychrometer สลิงไซโครมิเตอร์ 
• Sling psychrometer อุณหภูมิ +30F to +110 F 
• Thermometer อะไหล่เทอร์โมมิเตอร์
• Wick  อะไหล่สำหรับ  สลิงไซโครมิเตอร์